Книги
за Познанието

Знанието начертава Пътя.
Пътят дава Опитност.
Опитността ражда Познание.
Познанието разкрива Аз-а.
Аз-ът определя Действителността.
Действителността се разгражда и се появява Разбирането.

"Когато Знанието за човека напълно се изгубило, тогава се родили Боговете." Румен Чорбаджийски